♫musicjinni

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน สายใยแห่งวัฒนธรรม ไทลื้อบ้านหาดบ้าย จ.เชียงราย 

Download in HD ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน สายใยแห่งวัฒนธรรม ไทลื้อบ้านหาดบ้าย จ.เชียงราย

ทั่วถิ่นแดนไทย : เล่าวิถี เล่าวัฒนธรรม บ้านเล่าลือ เล่าเน้ง จ.เพชรบูรณ์ (9 ก.ค. 59)

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน คุณค่าชาวไทยลื้อบ้านศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย

สงกรานต์ตานตุงไทลื้อ อ เชียงม่วน จ พะเยา

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน หอมกลิ่นฮ่อมที่บ้านทุ่งโฮ้ง จ.แพร่

ทั่วถิ่นแดนไทย : รอยยิ้มจากบ้านฮวก จ. พะเยา (18 ก.ค. 58)

ไทลื้อ ไตลื้อ : ความจริง ความเชื่อ หรือเชื้อชาติ?? Tai Lue Tribal Documentary :

เทศน์ตุ๊ลุงสมศักดิ์ ณ วัดเชียงทอง อ.เมือง จ.พะเยา 01

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน จกลวดลาย ร้อยเรื่องราว ผ้าซิ่นตีนจกบ้านป่าแดด จ.เชียงใหม่

ทั่วถิ่นแดนไทย : ถิ่นสุข ถิ่นสงบ ถิ่นสวยงาม บ้านยะฟู จ.เชียงราย (6 ส.ค 59)

สิบสองปันนา

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน เส้นทางแห่งความสุข ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน รากเหง้าแห่งภูมิปัญญา เกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน รู้จักถิ่น รู้จักกิน ชาวมอญ...สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ทั่วถิ่นแดนไทย : รักษ์เมืองน่าน ชุมชนตำบลในเวียง จ.น่าน (16 พ.ค. 58)

ผ้าทอไทลื้อเชียงของ 1/3

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน ไทยถึงไท บ้านหนองหล่ม จ.มุกดาหาร

ทั่วถิ่นแดนไทย : หัวใจเดินทางที่อุ้มผางคี จ. ตาก (8 พ.ย. 57)

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน ป่าสร้างคน ชุมชนสร้างป่า ชุมชนบ้านแก่งทุ่ง จ.พิษณุโลก

ทั่วถิ่นแดนไทย : บ้านจ่าโบ มนต์เสน่ห์ชาวลาหู่ จ.แม่ฮ่องสอน (20 ม.ค. 61)

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน สืบสานหัตถกรรมล้านนา บ้านเกาะคา จ.ลำปาง

Disclaimer DMCA