♫musicjinni

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน สายใยแห่งวัฒนธรรม ไทลื้อบ้านหาดบ้าย จ.เชียงราย

ทั่วถิ่นแดนไทย : สายใยแห่งวัฒนธรรม ไทลื้อบ้านหาดบ้าย จ.เชียงราย

ออกอากาศวันที่ 31 พ.ค. 57

สิ่งที่แสดงว่าเรามีความเป็นมา มีรากเหง้าและมีชาติพันธุ์ที่มีคุณค่า คือการเคารพและยอมรับนับถือในสิ่งบรรพบุรุษได้ร่วมสร้าง มีความภาคภูมิใจให้กับสิ่งที่เรามี นั่นคือสิ่งที่ชาวไทลื้อ บ้านหาด บ้านอำเภอเชียง ของมองเห็นถึงความสวยงาม มองเห็นในความเป็นตัวตนของชาวไทลื้ออย่างแท้จริง

ทั้งภาษาที่เป็นเอกลักษณ์อาหารที่มีวัฒนธรรมการกินที่ส่งต่อมายาวนาน เครื่องแต่งกายที่มีคุณค่า เพราะเป็นสิ่งที่ร่วมสร้างร่วมคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเกิดเป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์ ความสวยงามในครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบใด ทำให้เราประทับใจได้มากแค่ไหน

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน หอมกลิ่นฮ่อมที่บ้านทุ่งโฮ้ง จ.แพร่

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน คุณค่าชาวไทยลื้อบ้านศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน จกลวดลาย ร้อยเรื่องราว ผ้าซิ่นตีนจกบ้านป่าแดด จ.เชียงใหม่

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน เส้นทางแห่งความสุข ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

ไทลื้อ ไตลื้อ : ความจริง ความเชื่อ หรือเชื้อชาติ?? Tai Lue Tribal Documentary :

สงกรานต์ตานตุงไทลื้อ อ เชียงม่วน จ พะเยา

ทั่วถิ่นแดนไทย : เล่าวิถี เล่าวัฒนธรรม บ้านเล่าลือ เล่าเน้ง จ.เพชรบูรณ์ (9 ก.ค. 59)

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน ย้อนเวลา...จากอ่างศิลาถึงบางแสน จ.ชลบุรี

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน รู้จักถิ่น รู้จักกิน ชาวมอญ...สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน ไทยถึงไท บ้านหนองหล่ม จ.มุกดาหาร

เยือนสาวไทลื้อเชียงคำ

สิบสองปันนา

ทั่วถิ่นแดนไทย : หัวใจเดินทางที่อุ้มผางคี จ. ตาก (8 พ.ย. 57)

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน วิถีชาวชอง บ้านช้างทูน จ.ตราด

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน สนุกสนาน ฮาเฮ บ้านเพ จ.ระยอง

ทั่วถิ่นแดนไทย : รักษ์เมืองน่าน ชุมชนตำบลในเวียง จ.น่าน (16 พ.ค. 58)

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน ประวัติศาสตร์เดินทาง ถนนคนเดินพระยากำจัด จ.ลพบุรี

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน วิถีแห่งความสุข บ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน มัดหมี่ มัดใจผ้าไหมบ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน วิถีแห่งความพอเพียง ชุมชนถืมตอง จ.น่าน

Disclaimer DMCA