♫musicjinni

ผ้าทออัมปรม

นางสาววาสนา เพิ่มสมบูรณ์ 56011225053
นางสาวสิริพร ประสานเวช 56011225090
นางสาวนุชจรี โพธิ์พงษ์ 56011225035
นายสิทธิศักดิ์ ยังแกล้ว 56011225059
กลุ่มเรียน 2 ระบบพิเศษ

สวยหล่อ Perfect 25-8-59 Ep.1/3 ผ้าโฮลโบราณ บ้านนาตัง จ.สุรินทร์

Thai Silk 1/1 - Mekong River

สกู๊ป.การสืบทอดการทำผ้าขาวม้าไหมยกลาย จากรุ่น สู่รุ่น 3

ประกวดผ้าไหมสนม (สุรินทร์) ทอด้วยมือ สวยงามมากๆ

ผ้าไหมร้อยล้าน อยู่ที่นี่ ศีขรภูมิ

ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์

หมู่บ้านทอผ้าไหมโฮล บ้านนาตัง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ เวิร์คช็อป4.0ร.ร.บ้านนาตัง ตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

ผ้ามัดหมี่โฮลสุรินทร์ (ภูมิปัญญาอุษาคเนย์) ตอนที่ 4

ผ้าไหมมัดหมี่โฮลสุรินทร์

มัดหมี่โฮลโบราณ/สมปักปูม

การทอผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์

ทอไป บ่นไป ทอผ้าไหม ผ้าสิ้น ด้วยกี่โบราณ,Thai Tradition Handmade Handwoven 100% Raw Silk

เที่ยวตลาดผ้าไหม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

สารคดีการทอผ้าไหมบ้านจันรม

ตอน 4 ผ้าไหมมัดหมี่ สานงานศิลป์ชาวอีสาน

เรียนวิถีย้อมไหม-ทอผ้าซิ่น แบบพื้นถิ่นสุรินทร์

ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น

มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ 521222

สู่อนาคต : รอยยิ้มในกันยา [ผ้าไหมเก็บ ศรีสะเกษ] 27 ก.ย.58

อีสานคืนถิ่น ผ้าไหมมัดหมี่

Disclaimer DMCA